POLİTİKALARIMIZ


CEYHAN TİCARET BORSASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Borsamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak ana hedefimizdir. Odamız; bu hedef doğrultusunda;

·       Bilgi gizliliği, bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamını yaratmak,

·   Paydaşlarımızın hızlı, kaliteli ve doğru bilgiye ulaşmalarını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojilerini en verimli şekilde kullanmak,

·       Oluşabilecek risklere karşı önlem almak,

·       Güncel gelişmeleri sürekli takip ederek gerekli altyapıyı oluşturmak için gerekli faaliyetleri planlar ve uygular.

CEYHAN TİCARET BORSASI İLETİŞİM POLİTİKASI

Borsamızın paydaşlarıyla işbirliğinin artırılması, üyelerinin ihtiyaç ve taleplerinin karar alıcılarla paylaşılması ve kamuoyu bilincinin artırılmasına yönelik olarak doğru zamanda doğru iletişim araçlarını kullanmayı ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda;

• Yerel, bölgesel ve ulusal basınla işbirliği yapar.

• Toplantılar, üye ziyaretleri, anketler, öneri ve şikâyet sistemi gibi kanallarla üye ve ilçe ihtiyaçlarını tespit eder.

• Karar alıcılarla oluşturduğu güçlü ilişkiler ile üyelerin ve ilçenin ihtiyaçlarının giderilmesinde öncü rol oynar.

• Global iletişim araçlarını en etkin şekilde kullanmak için teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygular. 

CEYHAN TİCARET BORSASI BASIN YAYIN POLİTİKASI

Ceyhan’da sürdürülebilir iş yaşamını tesis etmek ve mesleklerin gelişimini sağlamak üzere üyelerinin görüşünü alır, Üyeleri arasında aidiyet duygusunu geliştirmek, dayanışmayı sağlamayı öncelikleri arasında tutar, Yeni fikir ve projelerin geliştirilmesi, politikaların üretilmesi için vizyoner  ve çağının ötesinde bir yaklaşımı esas alır, Basın Yayın politikalarının uygulanmasında en güncel donanım ile yöntemleri kullanır, Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında tüm kurum ve kuruluşlar ile işbirliği kültürünü ve ortak aklın oluşturulmasını ön planda tutar.

CEYHAN TİCARET BORSASI İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Politikamız, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, başarı motivasyonu yüksek, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, kaynaklarını ve zamanı doğru kullanan ve aynı zamanda sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

CEYHAN TİCARET BORSASI MALİ POLİTİKASI

Borsamızın mali politikası  kanun ve yönetmelikler çerçevesinde edindiği mali kaynakları,  üyelerinin ve diğer paydaşlarının yararına en etkin şekilde kullanmak bunun için günün şartlarını en iyi şekilde analiz etmektir. Bu ilke doğrultusunda,

• Günün şartlarına uygun, güvenli ve etkin yatırım araçlarını kullanır.

• Elde ettiği gelirleri paydaşlarına azami faydayı sağlayacak şekilde kullanır.

• Mali Kaynakların yetkin personel tarafından yönetilmesini sağlar.

• Gelir ve Giderlerini düzenli raporlarla takip eder ve gerekli iyileştirme çalışmalarını planlar ve uygular.

CEYHAN TİCARET BORSASI HABERLEŞME POLİTİKASI

Ceyhan Ticaret Borsası haberleşme politikası; Mevcut haberleşme araçlarından faydalanmak yolu ile uygun zaman ve mekanlarda bilgilerin paylaşımını güvenilir ve tarafsız ölçülerde gerçekleştirerek, bölgemizin en önemli geçim kaynağı olan Buğday, Mısır, Soya, Ayçiçeği, Pamuk başta olmak üzere diğer sektörlerle birlikte ilçemize ileri seviyede katkı verebilmektir. Ayrıca Ceyhan Ticaret Borsası ile üyelerimizin, üreticilerimizin diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimini sağlıklı, zamanında ve güvenilir bilgilerle sağlamaktır.

Mustafa AYDAR

Yönetim Kurulu Başkanı

BORSAMIZ

Türlübaş Mah. İstasyon Cad. NO:17 Ceyhan/ADANA
0.322 613 30 19
0.322 613 91 28
ceyhanborsa@hotmail.com
ANASAYFAVİZYONUMUZMİSYONUMUZBÜLTENLERATATÜRK KÖŞESİBİLGİ EDİNMECEYHAN İLÇESİ