İletişim Hattı +90(322) 613 3019
HABERLER

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

  • 06.01.2017
  • ceyhantb

 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 

1. Yatırım konuları ve uygulama illeri
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, 
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, 
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, 
Program tüm illerde uygulanır.
2.Yatırımların tamamlanma süresi 
Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 45 (kırkbeş) gün içerisinde tamamlanır.
3. Başvuru Sahiplerinde aranan özellikler ve sorumlulukları 
Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi yukarıda belirtilen yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.
Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından ( başka bir kamu kaynağı kullanmadan ) temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.
Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.- TL, tüzel kişiler için 200.000.- TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.
Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.
1 Ocak tarihinden başlayarak 45 (kırkbeş) gün içerisinde, (14 Şubat 2017)son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından, dosya halinde tek nüsha olarak elden Adana il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.
CEYHAN TİCARET BORSASI

  • KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Ceyhan Ticaret Borsası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç
İletişim Tercihi